HUVUDTITEL

MSc Engineering Mechanics

TEKNIKOMRÅDEN

Mekanik
Elektroteknik
Energiomvandling
Turbomaskiner
Marinindustrin

SPRÅK

Engelska
Danska
Tyska
Svenska

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Kraftringen AB
ABB ALSTOM Power AG
Rambøll Oil&Gas A/S
Dong Energy A/S
Rambøll Energy A/S
Zacco Denmark A/S
Nordic Patent Service A/S

Låt mig berätta er historia

När jag fortfarande var ny i patentbranschen målade min mentor upp den mentala bilden för mig, att när vi förbereder en patentansökan berättar vi samtidigt en historia om själva uppfinningen. Än idag finner jag denna metafor både engagerande och tillämplig; reducerat till praktik innefattar genomdrivande av patent, patenttvister och patentintrång ett utövande av precision i talan å patentets vägnar inom patentjuridikens ramar.

I en mening, när ni förbereder en patentansökan skickar ni iväg era idéer på en världsomspännande resa. Som ert patentombud strävar jag efter att med Prousts glasögon förse dem med teknisk detaljer nödvändiga för att ta er förbi känd teknik och att med Tranströmmers koncishet formulera ett tillbörligt patentskydd för att se till att patentet landar på fast mark.

Patentbranschens inneboende natur implicerar att varje moment i ett ärende är unikt och innebär en utmaning på sina egna meriter. Likaså innebär dessa moment unika tillfällen att lära sig något nytt. Med det sagt, vare sig din bransch är komposterbara tandborstar eller jetmotorer, kommer jag alltid finna i varje historia engagerande utmaningar.

Tidigare uppdrag

Jag har framför allt erfarenhet från energisektorn och bland annat energiomvandlingar, fjärrvärme, biobränsle, vindkraft, energieffektivisering, olja och gas, offshore-konstruktioner, utveckling av industriella gasturbiner, projektering av kraftverk, energiproduktion och -distribution.