Ida Moen Larsson

PATENTKONSULT

HUVUDTITEL

Patentkonsult

TEKNIKOMRÅDEN

Kemi
Life science
Med tech
Nanobiomedicin

UTBILDNINGAR

MSc in Nano Engineering, Lund Institute of Technology
Bachelor in Business Administration, Lund University School of Economics and Management

SPRÅK

Engelska
Norska
Svenska

Att göra skillnad

Vi lever i en konkurrenskraftig värld där kombinationen av innovation och affärsmässighet är av stor vikt för att bli framgångsrik. Det krävs beslutsamhet och ett skarpt intellekt för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt, speciellt när man arbetar med patenträttigheter och patentjuridik.

I mitt dagliga arbete ingår det planering av patentstrategi, teknik inom flera olika områden, detaljer och tidsfrister, samt givetvis även att upprätthålla en god relation med mina kunder. Det som får alla dessa beståndsdelar att förenas i ett välfungerande maskineri är kompetens förenat med kommunikation och samarbete.

Jag är en person med tvärvetenskapliga intressen och utbildningar vilket avspeglas i mitt arbetssätt. Att vara ingenjör i grunden, men att också ha en examen och erfarenhet inom företagsekonomi, ger mig ytterligare perspektiv när man som patentombud står inför nya utmaningar. Jag tacklar problem från flera infallsvinklar, jag ser utmaningar som möjligheter och siktar alltid på att uppnå bästa resultat.

Att arbeta med patenträtt är extremt stimulerande. Det är ett fantastiskt privilegium att regelbundet få möta nya teknikområden, kunder och uppfinningar. Som patentombud bistår man kunden i hela processen som rör patentportföljen. Dels genom att skriva själva patentansökan och processa den fram till ett godkännande, men också genom att bistå i eventuella patenttvister som kan uppstå vid exempelvis patentintrång. Därför anser jag att det är viktigt att skapa och vårda en långsiktig relation byggd på förtroende med dig som kund. Jag har ett öga för detaljer och levererar alltid i tid.

Min drivkraft är att via patenträtt hjälpa mina kunder att öka värdet i sin verksamhet via sin patentportfölj och att genom deras innovationer på så sätt bidra till den vetenskapliga utvecklingen. I slutändan handlar det om att göra skillnad.