Leif Karlsson

EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag försöker alltid att verkligen förstå en ny uppfinning som presenteras för mig, och jag är inte rädd för att ställa dumma frågor. Jag är noga med att du som klient förstår vad som krävs, och vilka möjligheter som ligger framför dig.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Auktoriserat patentombud

TEKNIKOMRÅDEN

Mekanik

UTBILDNING

Civilingenjör i maskinteknik från Linköpings Tekniska Högskola

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

MEDLEMSKAP

International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
International Association of Intellectual Property (AIPPI)
Nordic Intellectual Property Law Review (NIR)
Svenska patentombudsföreningen (SPOF)

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Patent- och registreringsverket
Åkermans Verkstads AB
Lars Holmqvist Patentbyrå AB
Magnupatent AB

Bästa skyddet för din idé

Mycket går att skydda och tillsammans kan vi komma fram till vad som är det mest optimala skyddet i din situation. Är det patent, designskydd, varumärke eller en kombination? Vi kommer också tillsammans resonera oss fram till nyckelkomponenter i din idé. När en ansökan är inlämnad kommer jag att sköta kontakten med patentverk oberoende av om det är i Sverige eller i andra länder. Jag kan även utvärdera eventuella konkurrenters skydd för deras produkter. Innan du satsar på en ny produkt är det viktigt att veta om det finns patent på liknande produkter. Jag kan hjälpa till att analysera vilka möjligheter som finns gentemot tidigare patent.

Lång erfarenhet ger dig trygghet

Jag har sedan min tid på Patent- och registreringsverket arbetat med att skriva och driva patentansökningar. Detta innebär även att göra invändningar mot andras patent och att försvara patent gentemot invändningar. Vidare har jag arbetat med patentstrategier samt nyhetsundersökningar. Vid nyhetsundersökningar kan det både handla om att ta reda på vilka patent som finns inom ett visst område eller att se om en viss produkt är fri att använda utan att riskera patentintrång.

Jag har arbetat med patentansökningar inom många olika områden. Några speciella områden är bromssystem för tunga fordon, tätningar, hydraulsystem, möbler, förpackningar,  husbyggnad och materialsiktning.