HUVUDTITEL

Patentkonsult

TEKNIKOMRÅDEN

Nanobiomedicin
Medicinsk teknik
Materialteknik
Mekanik

UTBILDNINGAR

Civilingenjör i teknisk nanovetenskap, Lunds tekniska högskola (LTH)

SPRÅK

Engelska
Franska
Arabiska
Svenska

Tidigare anställningar

Sol Voltaics AB

Tillsammans för vi utvecklingen framåt

Språket är ett av de viktigaste verktygen som behövs för att bedriva en rättssäker verksamhet inom patentbranschen. För att lyckas väl med att försvara immateriella rättigheter i en konkurrensutsatt värld krävs även förmågan att ha ett brett perspektiv och analysera problem från olika synvinklar. Som person har jag alltid intresserat mig för att knyta kontakt med människor från olika länder och kulturer. Möten över gränser inspirerar mig till att bli en mer förstående människa och att vidga mina perspektiv.

Jag har en tvärvetenskaplig teknisk bakgrund inom nanovetenskap och har således skolats till att kunna sätta mig in i flera olika tekniska fält. Mina huvudsakliga intresseområden är:

  • Uppfinningar relaterade till interaktionen mellan medicin och teknik, exempelvis i form av chip framtagna för behandling av olika sjukdomar, funktionella proteser för personer med nervskador och immunteknologiska uppfinningar.
  • Utvecklingen av material samt tillverkningsprocesser inom industrin, med syfte att bidra till en hållbar värld för framtida generationer.

Som patentkonsult är det viktigt att vara noggrann i sitt arbete. Det gäller i alla led, från utformning av en patentansökan till utredning av eventuella patentintrång. Min förmåga att uppmärksamma detaljer gör att jag ställer höga krav på kvalitet och garanterar en slutprodukt som du som klient kan känna dig trygg med.

Det är en stor förmån att få arbeta med innovationer. Den ständiga utvecklingen inom både teknik och juridik gör att det alltid finns något nytt att lära, samtidigt som man emellanåt måste förhålla sig till oförutsedda händelser som sker i omvärlden. Jag känner därför stor ödmjukhet inför min roll i sammanhanget, men också stor tacksamhet över att få förvalta en ursprunglig idé som i slutändan gynnar både den enskilde innovatören och samhället i stort. Tillsammans för vi utvecklingen framåt!