PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag uppskattar att få träffa kunder och få förståelse för deras teknik och ståndpunkt. Det är viktigt för mig att råden jag ger är tydliga och raka, vilket ger mina kunder en bra grund för sina beslut.

HUVUDTITEL

Patentkonsult

TEKNIKOMRÅDEN

Mekanik
Elektronik

UTBILDNING

Civilingenjör i Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola
120 Hp från Läkarprogrammet, Lunds Universitet

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Zacco
Alten

Kundanpassad rådgivning

Det är viktigt för mig att rådgivningen jag tillhandahåller är anpassad för kunden. Varje case ser annorlunda ut och varje kund har olika önskemål och strategier. För mig är det därför centralt i rollen som patentkonsult att ha en tydlig och frekvent kommunikation med mina kunder, så att den service jag ger faller väl ut i slutändan. Jag strävar alltid efter att leverera hög kvalité i mitt arbete och skapa värde för mina kunder.

Teknikorienterad med affären i åtanke

Innan jag började arbeta som patentkonsult så arbetade jag som teknikkonsult huvudsakligen inom kärnkraftsbranschen. Som patentkonsult har jag erfarenhet från samarbete med både stora internationella företag såväl som mindre, mer lokala företag – och har därmed förståelse för de olika förutsättningar som detta kan medföra för respektive patentstrategi.

I rollen som patentkonsult har jag utfört en stor mängd olika typer av undersökningsuppdrag, så som nyhetsundersökningar, intrångsbedömningar och FTO-analyser. Jag har dessutom flerårig erfarenhet av att utforma patentansökningar, samt av att driva dessa hela vägen till godkända patent i Sverige, mot Europeiska Patentverket och i många andra länder via våra ombudskontakter runt om i världen.

Mitt arbete inriktar sig huvudsakligen mot det mekaniska fältet och mot gränslandet mekanik/elektronik. Dessutom har jag erfarenhet av och har skrivit ett antal patentansökningar för mobiltelefoner, wearables, datorimplementerade uppfinningar samt för användargränssnitt. Jag har även erfarenhet av att arbeta med medicinteknik, vilket jag uppskattar då det ger mig möjlighet att utnyttja mina kunskaper från läkarprogrammet.