Värdefull IP

Jag anser att immaterialrätt (IP) borde vara en viktig hörnsten för alla framgångsrika företag och inte minst bör företag skapa och utveckla IP som är relevant för de produkter och tjänster som företaget i fråga erbjuder. För att möjliggöra detta strävar jag efter att skapa nära relationer till alla mina klienter så att jag har en möjlighet att se saker och ting genom deras ögon. På så sätt kan jag också känna mig som en av dem och inte bara som någon som står vid sidan. Först när jag är en av dem kan jag också agera fullt ut för deras räkning och hjälpa dem att nå sina kommersiella mål.

Min expertis ligger primärt inom tekniska områden som gränsar till vad som ens är patenterbart (tex mjukvarurelaterade uppfinningar av olika slag) samt inom rymdfartsteknik. Dessa områden befinner sig i ständig utveckling och det är väldigt spännande att få vara med och påverka vår vardag.  Jag har även arbetat med tekniska områden så som:

 • Flygtekning (Kommersiell samt rymd)      
 • Datorimplementerade uppfinningar
 • Mätteknik
 • Säkerhet
 • Användargränssnitt
 • Mediaproduktion och mediaströmning
 • Fintech
 • Allmän mekanik

Strategiska råd med internationellt perspektiv

Tack vare min breda erfarenhet av många olika typer av företag, från uppstartsföretag till multinationella bolag, kan jag ge tydliga rekommendationer som passar klienters olika behov. Eftersom jag har arbetat både inom Europa och bland annat inom Storbritannien kan jag guida mina klienter genom patenteringsprocessen på ett sätt som passar deras erfarenhet och kommersiella bakgrund. Jag kan ge strategiska råd ur ett praktiskt och internationellt perspektiv och på det viset tillföra ett mervärde till deras verksamheter.

För mig är det otroligt fascinerande att se hur patent kan ha en positiv inverkan på mina klienters verksamheter. Genom att tillhandahålla bästa möjliga service - från utarbetande och inlämning av en patentansökan, genom handläggningen av densamma och bortom patentbeviljandet - strävar jag efter att ge mina klienter skydd för det som har högst kommersiellt värde för dem. Att se dem skörda frukterna från denna process är mödan värd.


Mina tidigare uppdrag

Utarbetande, inlämning och handläggning av patentansökningar i bland annat Europa, Storbritannien, USA, Japan, Kina, Indien och Kina.

 • Förberedelser och genomförande av muntliga förhandlingar, både vad gäller invändningar och besvär vid EPO
 • Freedom-to-operate och intrångsanalyser
 • Patentportföljshantering inklusive internationella överlåtelser av rättigheter, mm
 • Hantering av uppfinningsanmälningaroch patenterbarhetsutvärderingar

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering eller ett sökresultat på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.