Patent värda att betala för

Patent säkrar investeringar i forskning och utveckling. Patent som stödjer företagets affärer ökar också företagets värde. En väl genomtänkt patentstrategi leder till patentskydd för kommersiellt viktiga uppfinningar för att öka marknadsandelar, försäljning och pris. Patent ökar möjligheten att erhålla riskvilligt kapital och att knyta till sig potentiella framtida affärspartners.

Samarbete är centralt

Samarbetet mellan patentombud och uppfinnare anser jag är centralt för att skriva en bra patentansökan. Patentombudet med sina patenträttsliga kunskaper om vad som krävs för en patenterbar uppfinning och uppfinnarna med sina tekniska kunskaper ska vara aktivt involverade i framtagningen av dokumentet, som kommer att definiera en ensamrätt till en uppfinning i upp till 20 år. Mitt mål är att patent ska skrivas för att klara rättslig prövning i domstol och därmed är värda att betala för.  

Tonvikt på värdeskapande rådgivning

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrättslig rådgivning för att skapa värden från ny och potentiellt kommersiell utveckling med stöd av patent på uppfinningar inom olika teknikområden och affärsområden.

Innan man satsar och investerar i att utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster, ska man säkerställa att idéerna inte gör intrång i andras patenträttigheter. Min kompetens omfattar "patent clearance" och "freedom-to-operate" (FTO) inför lansering av nya produkter och tjänster inom olika tekniska områden såväl nationellt som internationellt. Jag är specialiserad på utlåtande angående patentintrång och giltighet hos patent, immaterialrättslig due diligence som underlag för investeringar i forskning och utveckling, börsnoteringar och företagsförvärv.

Mina kunders fokus på lönsamhet är också mitt fokus. Genom rådgivning till såväl privatpersoner som företag strävar jag efter effektiv tvistlösning. Jag anlitas för förhandlingar om licensiering av patenträttigheter. Ytterst bistår jag kunderna i mål om patentintrång och ogiltigförklaring av patent inför Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Tidigare uppdrag

  • Skrivit och handlagt komplexa patentansökningar för uppfinningar inom trådlös kommunikation, telekom, digitala kommunikationssystem, nätverk, informationssäkerhet, kryptering, digital signalbehandling, datorteknik, datorprogram, affärsmetoder, finansiella transaktioner, logistik, food processing, optik och jaktutrustning.
  • Framgångsrik expertrådgivning för återupprättande av  patenträttigheter för patentsökande och patentinnehavare som lidit rättsförlust.
  • Freedom-to-operate (FTO)-utredning för ett multinationellt företag gällande en redan i stort antal producerad produkt, som var klar för leverans. Utredningen ledde till att företaget kunde fatta beslut om fortsatt tillverkning och försäljning trots varning för patent­intrång från ett konkurrerande företag.
  • Representerade ett svenskt tillväxtföretag med strategisk patentering av en datorimplementerad uppfinning, som omfattar både mjukvara och hårdvara.
  • Utförde ”patent clearance”-undersökning och utvärderade genom en freedom-to-operate(FTO)-utredning möjligheten för kunden att verka fritt på marknaden med sin produkt. Resultatet från undersökningen, FTO-utredningen samt kundens patentportfölj utgjorde underlag i en ”patent-due-diligence”. Resultatet blev ett betydande tillskott i form av riskkapital till kunden, som följdes av en företagsfusion.
  • Representerade ett svenskt mellanstort företag att skapa en patentportfölj, som stöd för deras verksamhet. Lyckade förhandlingar om patentlicenser resulterade i en försäljning av patenträttigheter utanför Sverige. Kunden hade därmed möjlighet att fortsätta driva och utveckla sin verksamhet på hemmamarknaden.

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering eller ett sökresultat på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.