Jag har erfarenheten och är grundlig.

Patentsystemet erbjuder ett flertal intressanta verktyg som kan användas för att skydda Din affär. Utöver patentering för att skydda nya produkter och metoder ifrån kopiering finns det också många andra aktiviteter som kan vidtas för att stärka, förbättra och skydda affären. Patentsystemet är dock komplext och omfattar många olika aktörer i form av kunder, myndigheter och konkurrenter. Beslutet om hur Du eller Ditt företag ska agera i en viss situation måste därför tas med hänsyn till de omständigheter som råder i den aktuella situationen. Det är också viktigt tänka på vad som är strategiskt mest riktigt för framtiden.

Jag är Europeiskt patentombud och har lång erfarenhet av patentfrågor, både som patentkonsult och från den tid jag var verksam vid patentavdelningen på ett stort internationellt verkstadsbolag. Jag har även arbetat som patentgranskare vid det svenska patentverket. Jag kan därför ge goda och relevanta råd i den situation som Du eller Ditt företag kan stå inför.

Jag uppskattar särskilt att skriva patentansökningar och driva dessa till beviljande vid patentverken runt om i världen. Övriga områden av stort intresse är att utarbeta invändningar samt olika typer av utredningar, t ex Freedom-To-Operate undersökningar eller patenterbarhetsbedömningar.

Ovanstående uppdragstyper bygger oftast på att utreda och beskriva tekniska samband och oavsett vad uppdraget gäller lägger jag alltid stor omsorg vid att hitta och förstå den grundläggande problemställningen och sedan utarbeta en så tydlig och strukturerad skrift som möjligt. Här uppskattar jag verkligen dialogen med Dig så att Din tekniska expertis tas tillvara och så att den tekniska informationen kommer fram på ett så korrekt och fullständigt sätt som möjligt.

Jag arbetar huvudsakligen inom verkstadsindustrin och fordonsindustrin med metallurgi, materialteknik och allmän mekanik. Jag arbetar även med tillverknings- och processteknik som utnyttjar användning av robotar.

Tidigare uppdrag

  • Utarbetande av patentansökningar samt handläggning vid det Europeiska patentverket (EPO), i Sverige samt vid patentverk i bl a USA, Japan, Kina, Korea, Ryssland och Indien.
  • Utarbetande och drivande av invändningsärenden, samt genomförande av muntliga förhandlingar.
  • Tekniskt biträde i patenttvist i tingsrätten.
  • Säkerställande av handlingsfrihet (Freedom-To-Operate analyser).
  • Patenterbarhetsbedömningar.
  • Förvaltning av patentportföljer.
  • Utarbetande av patentstrategier samt processer för hantering av uppfinningsanmälningar.

Här hittar du ditt patentombud!

Sök bland Ström & Gullikssons alla patentombud och assistenter. Filtrera urvalet genom knapparna och gå sedan till ombudets egen sida. Där får du veta mer om honom eller henne och kan även ta direktkontakt.

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering eller ett sökresultat på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.