Ström & Gullikssons stockholmskontor breddar sitt tjänsteutbud med patentexpertis inom kemi och Life Science