Vi är på plats på INTA-konferens i Barcelona den 20-24 maj 2017