Kundcase Invico Metanol AB: Ett starkt patent förverkligade en storskalig miljöförbättrande lösning