Författare: annateresia

I år går vår julgåva går till Hjärnfonden

29 november, 2020

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden finansierar forskning och delar ut stipendier och bidrag
Hjärnfonden finansierar grundforskning och klinisk forskning om hjärnan och andra delar av nervsystemet genom att dela ut stipendier och bidrag. Hjärnforskning är nödvändig för att kunna förebygga och bota de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som hjärnan drabbas av.

Samtliga forskningsprojekt som stöds av Hjärnfonden är viktiga och meningsfulla, det garanteras av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Några av medlemmarna har hög kompetens med klinisk inriktning och andra har stor erfarenhet av grundforskning. Den kliniska forskningen kan leda till direkta förbättringar inom sjukvården, medan grundforskningen söker förståelse för de grundläggande mekanismerna om nervsystemets utveckling och funktion. Båda områdena är lika viktiga och stöttar varandra.

Läs mer om Hjärnfonden här

Europapatentombud Malin Ahlgren och Albin Persson – nya i ledningsgruppen för Ström & Gulliksson

12 november, 2020

I oktober välkomnades Malin Ahlgren och Albin Persson till byråns ledningsgrupp och de har även fått nya roller med ansvar för Paralegal-teamet respektive Mekanik-teamet på Ström & Gulliksson. 

Malin Ahlgren, nyligen utsedd till Rising Stars 2020 by Managing Intellectual Property, ser fram emot att genom ledningsgruppen verka för att bibehålla och vidareutveckla bolagets teamkänsla.

– Förutom alla anställdas individuella erfarenhet och kompetens ser jag även vår sammanhållning och förmåga att samarbeta som en viktig del av Ström & Gullikssons framgångsrecept. Som byrå är vi inne i en spännande fas, där vi på ett dynamiskt sätt håller på att växa och stärka vår position på marknaden ytterligare och det är inspirerande att få vara med och leda den utvecklingen.  

I samband med inträdet i ledningsgruppen har Malin övertagit rollen för paralegal-teamet, tidigare Erik Bolmsjös ansvar, och ser fram emot utmaningen att leda bolagets största team.

– Våra paralegals utgör på flera sätt navet och är de som ser till att allt flyter på som ett väloljat maskineri med koordinering och administrering på hög nivå av våra ärenden. Vårt team är en otroligt viktig länk till våra externa kontakter och ett stort, härligt gäng med varierande bakgrunder och erfarenheter som redan idag samarbetar och kompletterar varandra på ett imponerade sätt.

Albin Persson, som med 18 års konsulterfarenhet rekryterades till Ström & Gulliksson i januari 2019, har även tidigare erfarenhet från arbete i ledningsgrupp hos sin förra patentbyrå. Albin ser fram emot att åter bidra till utveckling på ledningsgruppsnivå.

– Med mina tidigare erfarenheter hoppas jag att även på ledningsgruppsnivå få tillföra ett utifrån-perspektiv på allt från interna arbetsrutiner till mer övergripande frågor. Ett av mina starkaste skäl till att bli en del av S&G var att jag i S&G hittat en välorganiserad byrå med spetskompetens i alla led som samtidigt är öppen för förändringar och förbättringar. 

Albin menar att hans bild av S&G, som byrån med genomgående hög kompetens, har infriats och ser fram emot att vara med och bidra till fortsatt utveckling. Han har i samband med inträdet i ledningsgruppen även tagit över ansvaret för byråns Mekanik-team. 

– Det är oerhört inspirerande att axla denna mantel efter Leif Jörgensson, även om det blir en stor kostym att fylla. Vi är ett starkt team med en bra mix av erfarenhet och kunskap samtidigt som det finns en stark ambition att växa. 

Kundcase Crunchfish – Offensiv patentstrategi med världen som marknad

11 november, 2020

Det är en entusiastisk Joachim Samuelsson, VD och huvudägare i börsnoterade Crunchfish på Nasdaq First North, som berättar om bolagets senaste satsning på offlinebetalning och vad som lägger grunden för global framgång: en offensiv patentstrategi.

Idag när mindre än vart tionde köp i Sverige sker med kontanter driver Sveriges välfungerande IT-infrastruktur på marginaliseringen av fysisk valuta, vilket gör svenska betalmarknaden oerhört känslig för störningar och driftstopp. Crunchfish har utvecklat en patentsökt lösning för offlinebetalningar och VD Joachim Samuelsson förklarar varför:

– Förenklat kan man säga att vi har patenterat tekniken för en robust och friktionsfri betallösning som fungerar 24/7 och som dessutom kompletterar och går att integrera i alla former av digitala betallösningar världen över. I Sverige är vi bortskämda med en bra IT-infrastruktur och har blivit i särklass i världen på att inte betala med kontanter. Det innebär en sårbarhet vid störningar och driftstopp eftersom allt färre bär med sig kontanter, det enda betalmedel som garanterat alltid fungerar. I andra delar av världen, som i Indien, står kontantbetalningar fortfarande för 80% av köpen, eftersom man där inte kan lita på att digitala betalningar fungerar. Vår offlinelösning fungerar precis som kontanter i alla lägen, fast digitalt. Den insikten drev oss till att satsa på denna uppfinning. 

Unik position genom patenterade lösningar
Idag rymmer Crunchfish patentportfölj både lösningar som kommersiellt sett är väldigt viktiga och andra som är mer perifera.

– Vi har uppfinningar från tre generationer av teknologiutveckling, vilket inneburit en både stor och variationsrik patentportfölj. Vi har patent rörande geststyrning, närhetsbaserad interaktion och nu senast digital betalning som är vårt nuvarande fokus. Att vi har patentsökt den tekniska kärnan bakom offlinebetalningar gör att vi kan med självförtroende marknadsföra uppfinningen till världens betaltjänster, berättar Joachim Samuelsson och hans personliga entusiasm för patent är uppenbart.

– För oss har det varit en medveten satsning att ta alltid skaffa oss en skyddad marknadsposition genom patenterade lösningar. Patentprocessen är ofta komplex och kan kännas svårnavigerad. Men jag triggas av det jag tror på och vill skydda det vi utvecklar och investerar i. Jag är själv teknikpionjär och står tillsammans med bolagets grundare och CTO Paul Cronholm som uppfinnare till mer än hälften av våra patent. 

Samspelet mellan uppfinnare och patentkonsult 
Joachim Samuelsson kom till Crunchfish hösten 2012, som dess första investerare och tog först rollen som arbetande styrelseordförande med ansvar bland annat för patentportföljen. Med bolagets fokus på mobil betalning blev Joachim istället VD i början av 2020. Samarbetet med Ström Gulliksson inleddes redan före Joachim investering i bolaget med en patenterbarhetsundersökning av bolagets teknologi och en så kallad Freedom-to-Operate analys, en relativt omfattande utvärdering för att utröna huruvida andra bolags skyddsomfång innebar några begränsningar.

– Jag var tydlig mot grundarna med att jag endast ville investera i Crunchfish om de hade teknologi med patenterbar uppfinningshöjd. Jag hade mycket god erfarenhet av Ström Gulliksson från ett tidigare projekt där jag investerade i Biomain 2008 och var dess COO med bland annat ansvar för patentportföljen. Det blev en spännande resa med exit 2012 som grundlades genom att vi tillsammans med Rikard Roos samt Mikael Karlsson från Advokatbyrån Gulliksson året före vann ett mål i Stockholms Patentdomstol där vi stämde våra konkurrenter för patentintrång. I den förhandlingen insåg jag att det kan vara stor skillnad på patentbyråer när det gäller kompetens. Vi vann en solklar seger och fick till och med omedelbart stopp på konkurrenterna med ett interimistisk beslut av domstolen. 

– Crunchfish är ett litet bolag sett till antal medarbetare och finansiella muskler. Eftersom vi inte ryggar för att ge oss på stora tekniska utmaningar som verkligen behövs lösas skulle jag känna mig betydligt mer hotad av att de stora tech-bolagen skulle komma ikapp oss när vi väl visat hur man kan lösa problemen om det inte vore för att vi har satsat så hårt på patentering, säger Joachim och konstaterar stolt:

– Med över 25 unika uppfinningar som blivit beviljade patent har vi fler patenterade uppfinningar än anställda! Vår hit-rate har varit otrolig. 

En viktig del av det framgångsrika arbetet med patent är samspelet mellan bolaget och patentombudet, menar Joachim:

Att jobba med Björn Andersson är att jobba med någon som dels besitter teknisk kunskap inom våra områden och är bra på att fånga upp våra idéer. Det händer att vi mer eller mindre kastar idéer på honom. Han är en genuint nyfiken själ som tycker om teknologi. Han kommer med motargument och är lika bra på att smalna av idéer som han är på att skala upp dem. Han mästrar dessutom det hantverk som krävs för att skriva en bra patentansökan som är visat sig vara viktigt för att få dem hela vägen till godkännande med ett brett skyddsomfång. Sedan är han också förbaskat trevlig och vi går gärna tillsammans och ser Malmö FF vinna spännande matcher.   

Växande patentportfölj och hela världen som marknad 
Patentportföljen växer kontinuerligt och strategin är tydlig och offensiv: att skydda företagets teknik på alla geografiska marknader som anses vara av betydelse. Crunchfish äger alla sina patent och patentansökningar utan begränsning. Under tredje kvartalet 2020 hade Crunchfish 28 unika innovationer som blivit beviljade patent. Totalt hade Crunchfish drygt 90 aktiva patent och patentansökningar inräknat alla landsspecifika ansökningar.

Björn Andersson, Europapatentombud, håller med Crunchfish i att det krävs mer än bra teknik för att lyckas som bolag idag. 

– Crunchfish är ett utmärkt exempel på ett Malmö-baserat företag med världen som potentiell marknad. De förstod tidigt vikten och värdet av att satsa på patent. Steg för steg har de strategiskt byggt upp sin patentportfölj som utgör den grund utifrån de skapar lönsamma affärer, samtidigt som de är med och driver på utvecklingen. Som kund till Ström & Gulliksson är de ett extremt spännande bolag att följa och samarbeta med! Crunchfish har en proaktiv och offensiv strategi som har positionerat dem väl för framtiden. 

Och drivkraften för Crunchfish som bolag? Enligt Joachim är den glasklar: tekniken först, att identifiera patenterbar uppfinningshöjd och sen skapa lönsamma affärer genom skalbara produkter med global marknadspotential.

– Jag skulle säga att vi är pionjärer som utgår först och främst från tekniken. Vi drivs av att vara tidigt ute och komma med radikalt nytänk på svåra problem som verkligen behöver lösas. Crunchfishs grundare och CTO Paul Cronholm förkroppsligar den tanken som i kombination med att förstå hur vi kan göra tekniken kommersiellt skalbar är vårt framgångsrecept. 

Detta är Crunchfish

Sedan starten 2010 har Crunchfish fokuserat på interaktion mellan människa och maskin. Företagets geststyrningsteknologi från 2012 gör det möjligt att styra smarta AR-glasögon med handgester. 2014 började Crunchfish patentera sin närhetsbaserade mobilteknologi som är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. 

Idag har Crunchfish främst fokus på digitala betalningar som började patenteras 2017. Den unika offlinelösningen gör betaltjänster robusta och friktionsfria eftersom alla risker med störningar och driftstopp elimineras. Lösningen kan integreras antingen i en mobil plånbok eller med betalningsinfrastrukturens räls vilket skapar stor skalbarhet globalt. 

Crunchfish har huvudkontor i Malmö med verksamhet även i Indien. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq First North. Noterade Crunchfish AB (publ) har två helägda verksamhetsdrivande dotterbolag, Crunchfish Gesture Interaction AB och Crunchfish Proximity AB. Crunchfish Proximity äger i sin tur Blippit AB i lika delar med ClearOn AB.

Årstaxeadministratör sökes till Ström & Gulliksson, Malmö

8 november, 2020

Ström & Gulliksson är en europeisk patentbyrå och en självklar samarbetspartner för en mängd innovativa företag, både nationella och internationella. Att betala årstaxor är avgörande för att patentskyddet ska kunna upprätthållas. Att administrera detta är ett kvalificerat arbete där du behöver vara noggrann, flexibel och nyfiken. Nu söker vi en årstaxeadministratör som vill jobba i ett mindre, sammansvetsat team på vårt kontor i Malmö.

I rollen som årstaxeadministratör kommer du att arbeta med kunden i fokus samtidigt som du kommer ha ett nära samarbete med ekonomi, patentkonsulter och paralegals. Du kommer ingå i ett team av årstaxeadministratörer som tillsammans utvecklar och förfinar våra rutiner.

Har du vad som krävs?

  • Du som söker är en engagerad och serviceinriktad administratör.
  • Du behärskar Officepaketet väl, har god datorvana och har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
  • Vi tror att du har några års erfarenhet av administrativt arbete och nu söker en ny utmaning.
  • Rollen ställer krav på att du är noggrann och strukturerad samt att du har lätt för att samarbeta.
  • Om du inte har erfarenhet av årstaxehantering sedan tidigare uppskattar vi din vilja till att lära nytt.
  • I vårt utvecklingsarbete värdesätter vi din förmåga till initiativ och att slutföra saker.

För att trivas hos oss ska du tycka om utmaningen det innebär med ett tidvis högt tempo och korta deadlines – det ställer krav på att du kan strukturera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Vi erbjuder ett spännande arbete med goda utvecklingsmöjligheter och trevliga kollegor där arbetsklimatet präglas av såväl prestigelöshet som höga ambitioner. För oss är vårt engagemang för våra klienter lika självklart som vår arbetsglädje och möjligheten till balans i livet. I Malmö arbetar vi i ljusa, moderna lokaler i Glasvasen intill Malmö C.

Som europeisk patentbyrå har Ström & Gulliksson mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om svensk, europeisk och internationell patenträtt. Våra tjänster omfattar skapande och hantering av rättigheter, strategisk rådgivning, bedömningar, juridiska tjänster, bemanning och utbildning – allt för att skapa och upprätthålla värdefulla patentskydd.

Välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss här på vår hemsida eller kontakta vår ekonomichef Jakob Eriksson, telefon 040-757 45, för mer information. Skicka din ansökan med personligt brev, CV och betygskopior per e-mail till christina.cedergren@sg.se.

Skriv ”Ansökan Årstaxeadministratör” i ämnesraden på ditt e-mail. Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 6 december.

Ström & Gulliksson gillar samarbeten som växer och mognar. Tillsammans med våra klienter har vi ofta relationer som fortsätter år efter år. Det gäller även relationerna med våra medarbetare. Det är så vi vill ha det. På Ström & Gulliksson försöker vi alltid tänka långsiktigt. För att kunna ge de bästa råden och leverera de bästa tjänsterna handplockar vi bara medarbetare med hög yrkeskunskap och kompetens. Det gäller såväl patentombud, paralegals som administrativ personal. Samtliga jobbar på något av våra kontor i Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg. På samtliga orter sitter vi i kontorsgemenskap med Advokatbyrån Gulliksson. Till vår hjälp i internationella frågor har vi bland annat ett stort kontaktnät av advokat- och patentbyråer jorden runt. Dessutom är vi anslutna till ett tjugotal branschorganisationer.

Vi vill växa – vill du? Nu söker vi ännu fler patentkonsulter till Malmö och Lund!  

27 oktober, 2020

Är du patentkonsult och känner att det är läge för ett karriärbyte? Hos Ström & Gulliksson har du möjlighet att från centralt läge vid Malmö C eller med milsvid utsikt på 18:e våningen i Lund skapa patentskydd och försvara framtidens innovationer!

Har du en solid bas av teknikkunskap? Är du intresserad av att se idéer förverkligas? Besitter du en stark vilja att försvara innovationer? 
Att jobba med andras teknikidéer kräver både ett stort tekniskt kunnande och en aktiv, utåtriktad personlighet.

För att trivas i rollen som patentkonsult hos oss krävs en vilja och ett engagemang att försvara idéerna som om de vore dina egna. Bland våra kunder finns en mängd olika teknikområden och företagen varierar storleksmässigt och vi jobbar med allt från startups till internationella koncerner. Vi har ett mångårigt samarbete med Advokatbyrån Gulliksson vilket säkerställer att du som patentkonsult har nära till juridiska resurser att erbjuda klienterna. 

Läs mer om oss här, se hela vårt team här eller varför inte kolla in vår sida på LinkedIn

Välkommen att kontakta Björn Andersson, Erik Bolmsjö eller Albin Persson för mer information! 

Björn Andersson 
bjorn.andersson@sg.se
+46 (0) 705 10 14 35

Erik Bolmsjö 
erik.bolmsjo@sg.se
+46 (0) 705 975 200

Albin Persson 
albin.persson@sg.se
+ 46 (0) 768 34 15 66

Redo att skicka in din ansökan direkt? 
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Ansökan med CV och betygskopior skickar du via e-mail till christina.cedergren@sg.se. Skriv ”Ansökan patentkonsult Lund/Malmö” i ämnesraden.

Just nu pågår även rekrytering till vårt nyöppnade kontor i Göteborg!

På Ström & Gulliksson försöker vi alltid tänka långsiktigt. För att kunna ge de bästa råden och leverera de bästa tjänsterna handplockar vi bara medarbetare med hög yrkeskunskap och kompetens. Det gäller såväl patentkonsulter, paralegals som administrativ personal. Samtliga jobbar på något av våra kontor i Malmö, Lund, Stockholm eller på vårt nyöppnade kontor i Göteborg. På samtliga orter sitter vi i kontorsgemenskap med Advokatbyrån Gulliksson. Till vår hjälp i internationella frågor har vi bland annat ett stort kontaktnät av advokat- och patentbyråer över hela världen och vi är dessutom anslutna till ett tjugotal branschorganisationer.

Nu stärker vi upp vårt team av paralegals med fyra rekryteringar

10 september, 2020

Nu välkomnar Ström & Gulliksson inte mindre än fyra nyrekryterade paralegals: Helena Andersson, Irtefa Haque, Petter Lindgård och Monica Hörnell. 

– Att stärka upp alla våra kontor med fler paralegals är en otroligt bra start på hösten! Vi värdesätter kvalitet och kompetens i alla led och paralegals är en otroligt viktigt länk till alla våra externa kontakter, säger Erik Bolmsjö, teamledare för Ström & Gullikssons paralegals. 

Förutom avgörande personliga egenskaper som engagemang, noggrannhet och serviceförmåga ser Erik Bolmsjö med resten av teamet fram emot den variation av bakgrund och de förkunskaper de nyanställda kommer att berika bolaget med. 

– Våra nyanställda har vitt skilda arbetslivserfarenheter sen tidigare, både från serviceyrken, immaterialrätt och branscher som på ett eller annat sätt väckt deras intresse för patentskydd. Gemensamt för dem alla är en drivkraft att utvecklas vidare och bidra till att Ström & Gulliksson behåller sin position som ledande patentbyrå med hög servicenivå.

Med de fyra nyrekryterade kommer Ström & Gullikssons team av paralegals att bestå av 15 medarbetare.  

Helena Andersson ansluter till teamet i Lund och har innan paralegalutbildning bland annat jobbat med grafisk formgivning, marknadsföring och inom olika serviceyrken både i Sverige och utomlands.

– För mig är det variationen av uppgifter som lockar i rollen som paralegal och möjligheten att jobba med problemlösning. Jag ser även fram emot att få användning av mina teoretiska kunskaper från paralegalutbildningen och att bli upplärd av mina nya kollegor här på Ström & Gulliksson. Jag hoppas kunna använda mina språkkunskaper och att på sikt få kommunicera med såväl svenska som utländska klienter, ombud och myndigheter.  

Irtefa Haque, kommer att jobba på Stockholmskontoret, och har gått samma utbildning, IP-paralegal vid Affärshögskolan i Karlstad, som Helena. Även hon ser fram emot att ta del av den kunskap och erfarenhet som Ström & Gullikssons mer erfarna paralegals besitter. Irtefa som ursprungligen kommer från Bangladesh har dessutom en Bachelor in Law och Masters degree i Social Science. 

– Jag är mycket intresserad av patent och immaterialrätt och tacksam över att ha hittat en arbetsplats där jag får användning av mina förkunskaper inom juridik samtidigt som jag blir upplärd i de praktiska delarna som rollen omfattar.

Petter Lindgård, som blir en del av teamet i Malmö, har en gedigen bakgrund från bland annat musikbranschen. En bransch som också väckt hans starka intresse för upphovsrätt och vikten av att skydda det man skapar. 

– Upphovsrätt är högaktuellt och att bli en del av Ström & Gulliksson innebär att jag får komma nära områden som engagerar mig och i en roll där jag kan vara med och göra skillnad. Jag ser fram emot att jobba parallellt med att jag får möjlighet att utbildas internt. Det är otroligt många viktiga detaljer att lära sig och många avgörande moment i patentansökningar att navigera sig fram genom. 

Till Stockholmskontoret som under det senaste året har vuxit både till antalet klienter och anställda kommer Monica Hörnell att stärka upp paralegalteamet med mångårig europeisk erfarenhet.  

– Jag har jobbat med immaterialrätt sen mitten på 80-talet och har under många år jobbat utomlands för Europeiska patentverket, EPO, i Haag, München och Wien. säger Monica Hörnell som förutom en mängd olika roller inom organisationen även har erfarenhet från flera svenska patentbyråer och och även som VD för en renodlad patentparalegal-byrå. 

– För mig känns Ström & Gulliksson som ett naturligt steg i min karriär och en ambitiös byrå som är öppna för förändrings- och förbättringsarbete. Jag hoppas kunna bidra till att slipa våra processer och rutiner och att bygga upp paralegalavdelningen här i Stockholm. 

Monica Hörnell besitter även förtroendeuppdrag i ledningsgruppen för IP-paralegalutbildningen vid Affärshögskolan i Karlstad och i styrgruppen för diplomering av erfarna paralegals i Sepaf.

– Jag brinner för yrkesrollen paralegal som innebär administration på hög och avgörande nivå. Det är ett självständigt yrke där du jobbar i ett team med patentkonsulterna och där du ges stora möjligheter till utmaningar och personlig utveckling. Det är verkligen en nyckelroll, både på kontoret och gentemot våra klienter och utländska ombud och partners. Hos Ström & Gulliksson är det dessutom en bra familjär teamkänsla där hög kompetens och samarbetsförmåga värderas högt och där proaktiva personligheter välkomnas!

Ström & Gulliksson söker erfaren patentkonsult med entreprenörsanda och driv för vår etablering i Göteborg! 

26 augusti, 2020

Är din passion för att skydda innovationer lika stark som ditt driv och din entreprenörsanda? Nu söker vi dig som vill vara med från start när Ström & Gulliksson etablerar sig i Göteborg!

Vi garanterar stora möjligheter att påverka och en givande och utvecklande karriär där vi värdesätter inte bara din kompetens men även din affärsmässighet och dina personliga drivkrafter. Tillsammans med Europapatentombudet Peter Ekwall som axlar rollen som kontorschef för Ström & Gulliksson har du möjlighet att spela en viktig roll i vår nya satsning i Göteborg

Utmanande uppdrag och intressanta ärenden
Som patentkonsult hos oss får du uppdrag inom det immaterialrättsliga området med fokus på spjutspetsteknologi från såväl spännande start-ups som välkända och nyskapande företag. Du får möjlighet att arbeta i team med andra patentkonsulter och genom vårt täta samarbete med Advokatbyrån Gulliksson, nära kontakt och utbyte med välrenommerade advokater och jurister med spetskompetens inom immaterialrätt. 

Du bistår våra kunder med strategisk rådgivning och får ta dig an komplexa ärenden och utmanande frågeställningar. Dessutom får du möjlighet att medverka i patentprocesser och andra immaterialrättsliga processer. I tjänsten ingår också att marknadsföra byrån gentemot befintliga och nya marknader. Du får stor handlingsfrihet hos Ström & Gulliksson där vi verkar i en arbetsmiljö som ger dig gott om plats för din egen utveckling och nyfikenhet och med balans i livet.

Vi tycker om samarbeten som växer och mognar. Tillsammans med våra klienter har vi ofta relationer som fortsätter år efter år. Det gäller även relationen med våra medarbetare.

Har du en solid bas av teknikkunskap? Är du intresserad av att se idéer förverkligas? Besitter du en stark vilja att försvara innovationer? Sök! 

Önskade kvalifikationer:
• Du är civilingenjör eller har teknologie licentiat-/doktorsexamen inom t.ex. elektronik, data, mekanik eller teknisk fysik.
• Vi önskar att du har några års erfarenhet från patentbyrå och/eller industripatentavdelning med vana att självständigt arbeta med ärenden.
• Du är auktoriserat Europapatentombud
• Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har en utpräglad språkkänsla. Det är bra om du har kunskaper i franska och/eller tyska.

För mer information om rollen kontakta:
Peter Ekwall
+46(0)31 749 18 51 
 +46 (0)73 335 57 02 
peter.ekwall@sg.se

Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Ansökan skickas till peter.ekwall@sg.se som också kan svara på frågor och berätta mer om rollen och möjligheterna. 

På Ström & Gulliksson försöker vi alltid tänka långsiktigt. För att kunna ge de bästa råden och leverera de bästa tjänsterna handplockar vi bara medarbetare med hög yrkeskunskap och kompetens. Det gäller såväl patentkonsulter, paralegals som administrativ personal. Samtliga jobbar på något av våra kontor i Malmö, Lund och Stockholm och under hösten 2020 startar vi upp i Göteborg. På samtliga orter sitter vi under samma tak som Advokatbyrån Gulliksson vilket ger både dig som anställd och våra klienter en mängd fördelar. 

Europapatentombud Peter Ekwall – kontorschef för Ström & Gullikssons etablering i Göteborg

Att strategiskt skydda innovationer hela vägen ner till minsta detalj kräver engagemang, erfarenhet och tätt samarbete byggt av förtroende. Det menar nyrekryterade Europapatentombudet Peter Ekwall som axlat rollen som kontorschef för Ström & Gullikssons påbörjade nya satsning i Göteborg. 

– Jag ser fram emot att driva utvecklingen av Ström & Gullikssons närvaro i Göteborgstrakten och att jobba nära advokaterna på Gulliksson. Ström & Gulliksson tillsammans med Advokatbyrån Gulliksson är en av få patentbyråer som kan leverera en totalservice gällande alla komplicerade bitar som immaterialrätt omfattar idag, säger Peter Ekwall som drivs av ambitionen att skapa långsiktigt värde för sina klienter och som inte ger sig förrän han har full förståelse för det patentsökande företagets affärsmodell, strategi och företagskultur.

– Att få allt på plats från början lönar sig i längden. För att skapa ett starkt patentskydd krävs det både bra och tydliga avtal men även att man tänker brett och långsiktigt. Ser man på patentstrategi för till exempel mjukvara kan det handla både om copyright, licensieringar, gemensamma patentpooler utöver att ta patent i sig. Genom vårt unika samarbete med Advokatbyrån Gulliksson kan vi förutom affärsjuridiska frågor även tillhandahålla högklassig service inom tvistelösning samt varumärkes- och domännamnsstrategi inför lanseringar. 

– Ström & Gulliksson har ett team av konsulter som täcker alla teknikområden och har länge visat sig vara särskilt vassa på invändningar, tvister och strategi. Här finns även ett starkt affärstänk hos alla och en förståelse för helheten. Förutom själva ansökan så krävs det stenkoll på många svåra juridiska frågor för att bygga upp ett starkt patentskydd. Som patentombud strävar jag alltid efter att ge en strukturerad och begriplig rådgivning som omfattar både risker och möjligheter. Jag tror att de bästa patentingenjörerna går igång på innovation och teknik på samma sätt som uppfinnaren gör. 

Just till Göteborgskontoret söker nu Ström & Gulliksson Europapatenombud som vill vara med och utveckla och bygga upp Göteborgskontoret? Läs mer här!

Mer om Göteborgsetableringen hittar du här!

Ström & Gulliksson växer och etablerar kontor i Göteborg 

– Som fullservicebyrå är vår avsikt att växa och nå ut till fler marknader än de vi redan täcker in idag. Med fysisk närvaro i både Lund, Malmö, Stockholm och nu även Göteborg blir vi en än mer självklar samarbetspartner för en mängd innovativa företag i Sverige, säger Rikard Roos, Managing Partner. 

Ström & Gulliksson har ett mycket välutbildat team av konsulter som täcker alla teknikområden och har empiriskt visat sig vara särskilt vassa på invändningar, tvister och strategi. Även i Göteborg kommer Advokatbyrån Gulliksson att finnas under samma tak och i viss kontorsgemenskap. Två samspelta byråer ger en mängd fördelar när t.ex. patenttvister bedrivs och samarbete är en vinst i sig för de företag som väljer att anlita båda. För Ström & Gulliksson är Göteborgsetableringen ett naturligt steg för att vara geografiskt nära till ännu fler marknadsledande företag och för att nå ut till fler branscher.  

Ansvarig för nyetableringen och utsedd kontorschef är nyrekryterade Europapatentombudet Peter Ekwall som menar att just samarbetet mellan byråerna var avgörande.

– Samarbetet mellan Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson är helt unikt och ger våra klienter en enorm fördel. Gulliksson är en välrenommerad advokatbyrå med bredd och ett komplett utbud av tjänster inom immaterialrätt och affärsjuridik. Medarbetarna på båda byråerna har dessutom kompletterande specialistkompetenser inom en rad branscher. Jag ser fram emot att snabbt och smidigt sätta ihop ett skräddarsytt team med rätt kompetens och inte minst att tillsammans med Jesper Sundström etablera och få Göteborgskontoret att växa. Just nu rekryterar vi och letar efter en erfaren patentkonsult med eget driv och stark entreprenörsanda och som vill bli en del av vår satsning i Göteborg!

Mer om Peter Ekwall hittar du här och mer om kompetens vi söker just nu hittar du här.

Samarbetet mellan Ström & Gulliksson och Gulliksson följer Advokatsamfundets regler.

IAM Patent 1000: Ström & Gulliksson – rankad bland ledande patentbyråer i Sverige, individuella omdömen och rekommenderad vid European Patent Office

17 juni, 2020

Nu har årets ranking över Sveriges ledande patentbyråer av Intellectual Asset Management (IAM), IAM Patent 1000, släppts och vi på Ström & Gulliksson glädjs över att vi behåller vår position som ett av Sveriges ledande patent byråer och att vi är en av ett litet antal rekommenderade patentbyråer vid European Patent Office.

Läs hela nyheten på engelska här!